Our Team

Business area

Capital Market

Merger and Acquisition

Intellectual Property

Business and Commercial Litigation

Criminal Litigation

Perennial Legal Counsel

other

Rank

Senior Partner

Lawyer

Partner

Managing Director

Associate

Business Director

work place

Tongzhou

Zhengzhou

Xi'an

Wuhan

Tianjin

Suzhou

Shenyang

Sanya

Quanzhou

Qingdao

Nanjing

Kunming

Hangzhou

Haikou

Chongqing

Chengdu

Shenzhen

Guangzhou

Shanghai

Beijing